Η εταιρεία Φοίνιξ Αναλυτικές Συσκευές ιδρύθηκε το 2011 από στελέχη που δραστηριοποιούνται  35 έτη και πλέον στο χώρο του ιατροτεχνολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, έχοντας την απαραίτητη εξειδίκευση, εμπειρία και γνώση της αγοράς.

Εξειδικεύθηκε αρχικά στα συστήματα παραγωγής υπερκαθαρού νερού για χρήση σε αναλυτές και μικροβιολογικά και βιοχημικά εργαστήρια. Σταδιακά, ο κατάλογος των προϊόντων μας αυξήθηκε κι έτσι τώρα μπορούμε να εξοπλίσουμε πλήρως ένα εργαστήριο, προσφέροντας πλήρη γκάμα προϊόντων – Υπερκαταψύκτες, καταψύκτες, φυγοκέντρους, κλιβάνους, θαλάμους νηματικής ροής, συστήματα παραγωγής υπερκαθαρού νερού, ζυγούς, μικροόργανα, κ.ά.

 

Έμφαση έχει δοθεί στον τομέα της τεχνικής εξυπηρέτησης με τεχνικούς βιοϊατρικής τεχνολογίας εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τους οίκους που αντιπροσωπεύουμε.

 

Η εταιρεία μας έχει διαρκές απόθεμα ανταλλακτικών για την άμεση ικανοποίηση κάθε ανάγκης.

Ακόμη, διαθέτει εξειδικευμένο εργαστήριο διακριβώσεων για τον έλεγχο της ακριβούς λειτουργίας των μηχανημάτων.

 

Είμαστε σε θέση να διακριβώσουμε κλιβάνους κάθε τύπου, υδατόλουτρα, θαλάμους νηματικής ροής, συσκευές νερού, ψυγεία και καταψύκτες καλύπτοντας κάθε εργαστηριακό όργανο.

 

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του τελικού χρήστη, λειτουργούμε βάσει διεθνών προδιαγραφών.

 

 

ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 50, 11525 ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ. 211 1823600

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.