Η εταιρία διαθέτει άριστα επανδρωμένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των τεχνικών της, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της.

Παράλληλα, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευών και μεταποιήσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.